Projekt okładki - Rita Walter-Łomnicka, zdjęcie Tatr - Kryspin SawiczLidia Długołęcka
Maciej Pinkwart


MUZYKA I TATRY

SPIS TREŚCI

Wstęp do wydania internetowego

Od Autorów

CZĘŚĆ PIERWSZA
MUZYKA GÓRALSKA

Z dziejów badania folkloru muzycznego Podhala
Ogólne cechy muzyki góralskiej
Analiza typologiczna tekstów śpiewanych
Taniec góralski
Instrumenty ludowe na Podhalu
„Muzyka” czyli kapela góralska
Wykonawstwo
Folklor estradowy

CZĘŚĆ DRUGA
TATRY I GÓRALSZCZYZNA W MUZYCE PROFESJONALNEJ

Charakterystyka „muzyki tatrzańskiej”
Pierwsi górale na scenie narodowej
Pionierzy muzyki tatrzańskiej
Ignacy Jan Paderewski
Mieczysław Karłowicz
Karol Szymanowski
Następcy Szymanowskiego
Następcy Karłowicza
Współczesność
Zakopiańczycy z wyboru
Muzyka filmowa i teatralna
Muzyka rozrywkowa
Muzyka wojskowa

CZĘŚĆ TRZECIA
MUZYKA W ZAKOPANEM

Sale koncertowe
Szkolnictwo muzyczne
Organizacje muzyczne
Chóry

ZA TATRAMI

ZAKOŃCZENIE

ANEKSY

Kalendarium życia muzycznego w Zakopanem
Indeks utworów muzyki górskiej
Lektury
SUMMARY