Projekt okładki - Rita Walter-Łomnicka, zdjęcie Tatr - Kryspin Sawicz Lidia Długołęcka
Maciej Pinkwart


MUZYKA I TATRY

ANEKSY

INDEKS UTWORÓW MUZYKI GÓRSKIEJ

 

Niniejsze zestawienie obejmuje przede wszystkim utwory kompozytorów polskich, wywodzące się z kręgu Tatr. Uzupełnia je spis kompozycji tatrzańskich kompozytorów słowackich, czeskich, węgierskich i spisko-niemieckich. Podajemy także kompozycje polskie, odnoszące się do innych niż Tatry regionów górskich Polski w przeświadczeniu, iż nieprędko będzie można oczekiwać osobnej publikacji, zajmującej się muzyką Beskidów, Sudetów, Gorców czy Gór Świętokrzyskich. Ograniczamy się do najważniejszych danych o utworach, takich jak nazwisko i imię kompozytora, tytuł utworu, jego charakter i rok powstania (nie zawsze zresztą możliwy do ustalenia). Indeks nie rości sobie pretensji do kompletności i autorzy są świadomi, że zwłaszcza w dziedzinie muzyki rozrywkowej zawiera spore luki. Mamy nadzieję wypełnić je w przyszłości. Chcielibyśmy podziękować naszym zamieszkałym na Słowacji przyjaciołom Romanowi Bergerowi i Milanowi Rużkowi za pomoc w gromadzeniu danych dotyczących muzyki słowackiej. Dziękujemy też wszystkim polskim kompozytorom, którzy nadesłali nam spisy swoich utworów górskich.

Gromadzenie danych zakończono w kwietniu 1987.

Indeks będzie w miarę możliwości uzupełniany. Kompozytorów, mających w swoim dorobku dzieła związane z Tatrami i innymi polskimi i słowackimi górami - prosimy o nadsyłanie ich spisu.

ANDRAŠOVAN TIBOR, Kvety z Tatier, muz. film. na ork. symf., 1954, Tatry

- Góralska svadba, kantata na solą, chór i ork. symf., 1955, Tatry

- Pod Żdiarskou ńdlou, pieśń na chór męski i ork. kamer., 1958, Tatry

- Spod Vysokych Tatier, balet na ork. symf., 1959, Tatry

- Mala góralska predohra, uwertura na ork. symf., 1961, Tatry

- Góralska ľubosť, balet na chór i ork. symf., 1962, Tatry

- Hej, pod Kríváňom, marsz na ork. symf., 1969, Tatry

ARCT ALEKSANDER, Zawód, pieśń na głos i fort., do sł. K. Tetmajcra, 1901, Tatry

BACEWICZÓWNA GRAŻYNA, III Koncert skrzypcowy, 1948, Tatry

BACULEWSKI KRZYSZTOF, Nowe wyzwolenie, dramat muz. wg Witkacego na głosy solowe, chór i ork. symf., 1974, Tatry (Aria Gospodyni na motywach góralskich)

BAIRD TADEUSZ, muzyka do filmu E. i Cz. Petelskich Drewniany różaniec, 1964, Zakopane

BARANOWSKI JÓZEF, Echa góralskie, utwór na ork. dętą, Tatry

- Pod Giewontem, utwór na ork. dętą, data wyd. 1937, Tatry

BELLA JAN LEVOSLAV, Ja som bača veľmi stary, pieśń na chór, Tatry

- Svadba Janośika, kantata na głosy solowe, chór i ork. symf., 1922, Tatry

- Divny zbójnik, kantata na głosy solowe, chór i ork. symf., 1933, Tatry

BOBRZYŃSKI KAROL, W Tatry, marsz na fort. op. 3, Tatry

BRZEZIŃSKA FILIPINA Z SZYMANOWSKICH, W Tatrach, fantazja na fort., 1880, Tatry

BUCZYŃSKI PAWEŁ, Grej, muzyczko, pieśń na chór do sł. Emilii Michalskiej, 1981, Beskidy

- 3 utwory z dedykacją na skrzypce, kontrabas i fort. z towarzyszeniem aktora, do tekstu K. Makuszyńskiego, 1985, Zakopane

- W Beskidach, kwartet fortepianowy, 1986, Beskidy

BUGAJSKI WŁADYSŁAW, Tango tatrzańskie , ,Z tobą ", piosenka z filmu Wiosna narciarzy, sł. kompozytora, 1934, Tatry

- Marsz narciarzy, piosenka z filmu Wiosna narciarzy, sł. kompozytora, 1934, Tatry

- muz. do filmu we własnej reżyserii Wiosna narciarzy, 1934, Tatry

BUKOWSKI RYSZARD, muz. do filmu Jana Batorego Podhale w ogniu, 1955, Podhale

CIAPSKI JÓZEF, Marsz podhalański, utw. kamer, na orkiestrę „salonową", 1942, Tatry

- Marsz podhalański, utw. kamer, na ork. mandolinową, opr. J. Powroźniak, data wyd. 1951, Tatry

CIESZYKOWSKI LEON, Dziewięć pieśni góralskich na chór męski, data wyd. 1918, Tatry

- Od Czarnego Dunajca, pieśń na głos i fort., data wyd. 1931, Tatry

CIKKER JAN, Sonatina pre klavir, utwór na fort., 1933, Tatry (z mottem: Hory moje, hory krasne)

- Slovenska suita na ork. symf., 1943, Tatry, Słowacja

- Spomienky, utwór na kwintet dęty i ork. smycz., 1947, Tatry, Słowacja

- Juro Janošik, opera na głosy solowe, chór i ork. symf., 1953, Tatry

- Tatranske potoky, 3 etiudy na fort., 1955, Tatry

CZARNECKI SŁAWOMIR, Muzyka z Zawratu na kontrabas i fortepian, III nagroda na konkursie ZAiKSu, 1991, Tatry

- Hombark - Concerto na skrzypce i ork. smyczkowa, I nagroda na konkursie ZAIKS-u im. K.Szymanowskiego, 1995, Spisz

- Walaski - charakterystyczny poemat choreograficzny na ork. smyczkową, 1997, Spisz

- Sabałowe Interludia na obój solo, 1998, Tatry

- Sonatina tatrzańska na fortepian, 2001, Tatry

- Concerto Liliowe na dwoje skrzypiec i orkiestrę smyczkową, 2002, Tatry

CZECH JAN, Sześć pieśni z Sądecczyzny na chór męski, data wyd. 1966, Beskidy

ČERMAK OTA, Tatranske pastorale, 1953, Tatry

CZERNY EDWARD, Parafraza na tematy góralskie, utwór na ork. dętą (z rep. Ork. Repr. WOP), Tatry

DĄBROWSKI FLORIAN, Krakowiak podhalański na ork. symf., 1951, Tatry

DANIŁOWSKI-DAN WŁADYSŁAW, Idzie, idzie od ołtarza, pieśń na kwartet głosów męskich, data wyd. 1936, Tatry

DEMBIŃSKI BOLESŁAW, Tęsknota górala, pieśń na głos i fort., Tatry

DERFEL JERZY, 44 na wcześniej, piosenka do słów W. Młynarskiego 1985, Zakopane

DŁUGOŁĘCKA LIDIA, Kawiarnia „Orbis", piosenka do słów M. Pinkwarta, 1975, Zakopane

- Zakopane, piosenka do słów M. Pinkwarta, 1975, Zakopane

- Goryczki, piosenka do sł. M. Pinkwarta, 1975, Tatry

Ballada o obcym, piosenka do sł. M. Pinkwarta, 1976, Zakopane

- Zegarowe wariacje na fort. i metronom, 1977, Tatry

- Tryptyk górski na skrzypce, fortepian i głos, do tekstów M. Pinkwarta, 1977, Tatry

- Preludium i fuga podwójna na 4 altówki, 1978, Tatry

- 4 miniatury na fortepian Z bliska i z daleka, 1978, Tatry

- Ballada o Perłowicu na 4 puzony i taśmę, 1978, Tatry

- Fantazja na fortepian, 1978, Tatry

DOBRZAŃSKI TADEUSZ, Marsz góralski na ork. symf., 1949, Tatry

- Wodzicka, woda, pieśń na chór, data wyd. 1979, Tatry

- Marsz Karpackiej Brygady WOP na ork. dętą (z rep. Ork. Repr. WOP), 1984, Karpaty

DOROŻYŃSKI M.(?), Suita góralska na ork. dętą (z rep. Ork. Repr. WOP), Tatry

EGNER ADOLF, Tatrai emlekek (Wspomnienia z Tatr), 3 zeszyty utworów na fort., 1883, Tatry

EKIER JAN, Suita góralska na ork. kameralną lub symf., 1936-37, Tatry

- Taniec góralski na fort., 1938, Tatry

FIGUŠ-BYSTRY VILIAM, Plesnivec, utwór na fort., 1915, Tatry

FLOSSMAN OLDRICH, Zbójnicka sonatina na klarnet i fort., 1953, Tatry

FRIEDMAN IGNACY, Miniatury na fort. op. 9, wyd. w Zakopanem u Zwolińskiego b.r., Tatry?

- Limba, pieśń na głos i fort. do sł. K. Tetmajera, Tatry

- Zawód, pieśń na głos i fort. do sł. K. Tetmajera, Tatry

- Hej, idem w las, pieśń na głos i fort. do sł. K. Tetmajera, Tatry

- Umarły moje pieśni, pieśń na głos i fort. do sł. W. Orkana

FRIEMAN GUSTAW, Tańce góralskie na skrzypce i fort. op. 19, data wydania 1889, Tatry

FRIEMAN WITOLD, Zawód, pieśń na głos i fort. do sł. K. Tetmajera, Tatry

- Limba, pieśń na głos i fort. do sł. K. Tetmajera, Tatry

- Giewont, opera na głosy solowe, chór i ork. symf. do libr. K. Brończyka (partytura zaginiona), 1920, Tatry

- Krzesany, pieśń na głos i fort., do sł. W. Hlouszka, 1940, Tatry

- Na skał ostrych krawędzi, pieśń na głos i fort., do sł. E. Mencarowskiego, 1941, Tatry

- Suita podhalańska na głosy solowe i ork. symf., do sł. W. Hlouszka, 1950, Tatry

- Taniec góralski na skrzypce lub altówkę i fort., data wydania 1952, Tatry

GABLENZ JERZY, Legenda o Turbaczu, poemat symf. na ork., Gorce

GADEYSKI GERARD, Zawód, pieśń na głos i fort., do sł. K. Tetmajera, 1924, Tatry

- Limba, pieśń na głos i fort., do sł. K. Tetmajera, 1926, Tatry

GARTNER KATARZYNA, Janosik, czyli Na szkle malowane, śpiewogra na głosy solowe, zespół beatowy i chór, do sł. E. Brylla, 1970, Tatry

- Z tobą w górach, piosenka do sł. Jacka Kleynego (z rep. M. Rodowicz), 1971, góry

GARŚCIA JANINA, 4 piosenki dla dzieci op. 22, Tatry (4. piosenka góralska)

GAWLAS JAN, 3 pieśni beskidzkie op. 16 na głos i fort., 1946, Beskidy

- 2 pieśni beskidzkie op. 17 na głos i fort.: Szumi dolina, Umrzyła góralka, 1947, Beskidy

- Na Salaszu, op. 27, balet na chór i kapelę ludową, 1953, Beskidy

GEIGER WACŁAW, Uśnij Ponjezusku, kolęda na głos i fort. lub organy, do sł. T. Staicha, 1943, Tatry

- Trzy poematy pieśniowe na głos, fort. i wiolonczelę, do sł. H. Nowobilskiej, 1943, Tatry

- 7 Pieśni do sł. J. Mazura, na głos i fort., 1943, Tatry

- Kany żeś Jezusie, kolęda na głos i fort. lub organy, do sł. A. Gut-Stapińskiej, 1944, Tatry

- 2 Pieśni do sł. J. Mazura na chór, 1944, Tatry

- Przed odjazdem, na głos i fort., do sł. J. Mazura, 1946, Tatry

- Mazurek g-moll na fort., 1946, Tatry

- Ballada zbójnicka na fort., 1946, Tatry

- Kiebyś ty mnie ..., pieśń na chór męski, 1946, Tatry

- Muzyka do filmu dokumentalnego Wyścig ze śmiercią o tematyce GOPR-owskiej, 1947,Tatry

- Ty i jo, pieśń na sopran, baryton i fort., do sł. T. Staicha, 1959, Tatry

- Pastyrecka, pieśń na sopran i ork. symf., do sł. T. Staicha, 1959, Tatry

GNIOT WALERIAN, 4 Pieśni góralskie na chór, Tatry

- Taniec zbójnicki, pieśń na chór, 2 skrzypiec i wiolonczelę, 1934, Tatry

GORĄCZKIEWICZ WINCENTY, Krakowiaki i tańce góralskie na fort., data wydania 1829, Tatry (4 ostatnie tańce - góralskie)

GÓRECKI HENRYK MIKOŁAJ, III Symfonia - Symfonia Pieśni Żałosnych na sopran i ork. symf., 1976, Zakopane

Koncert na klawesyn amplifikowany i ork. smycz., 1980, Tatry

GÓRZYŃSKI WŁADYSŁAW, W Tatry, suita na głos i fort. lub ork. kameralną albo jazzową, data wyd. 1939, Tatry

- Pastuszek na hali, utwór na obój i ork. lub ork. dętą, 1951, Tatry

GRAD ZYGFRYD, Parafraza na tematy góralskie na ork. dętą (z rep. Ork. Repr. WOP), Tatry

- Suita sądecka na ork. dętą (z rep. Ork. Repr. WOP), Beskidy

GRADSTEIN ALFRED, Hawrań i Murań, pieśń do sł. W. Broniewskiego, data wyd. 1949, Tatry

GRUDZIEŃ JACEK, Melodia mgiel nocnych, pieśń na chór, do sł. K. Tetmajera, 1982, Tatry

GRUDZIŃSKI CZESŁAW, W Tatrach, utwór na fort. na 4 ręce, opracowanie uwertury W. Żeleńskiego, 1953, Tatry

GUNIEWICZ IGNACY FELIKS, Diabeł w Karpatach, opera na głosy solowe, chór i ork., Karpaty

HÁBA KAREL, Janošik, opera na głosy solowe, chór i ork., 1951, Tatry

HARALD JERZY, Deszczowy lipiec, muzyka do filmu L. Buczkowskiego wg scenariusza S. Grodzieńskiej, 1958, Zakopane

HOFMAN KAZIMIERZ, Skarby i upiory, opera na głosy solowe, chór i ork., 1872, Karpaty (c.d. Krakowiaków i górali Stefaniego)

HRUŚOYSKY IVAN, Pod Kríváňom, kantata na chór i ork. symf., Tatry

- Tatranská poema, poemat symf. na ork. Tatry

JANCZERSKI PIOTR (wsp. z J. Krzemińskim), Hej, bystra woda, piosenka, opr. na zespół beatowy, 1970, Tatry

- Wiązanka góralska, piosenki opr. na zespół beatowy, 1970, Tatry

JANOTHÓWNA NATALIA, Tatry, Wrażenia z Zakopanego, cykl utworów na fort., 1892, Tatry

JARECKI TADEUSZ, Kwartet smyczkowy, Tatry

JARZĘBIŃSKI FRANCISZEK, „Pod Góralem", Wspom. z Krynicy, utwór na fort., Beskidy

JOTEYKO TADEUSZ, Fantazja góralska op. 52 na fort., Tatry

- Suita tatrzańska na ork., Tatry

KAMIŃSKI MARCIN, Powsinogi beskidzkie, pieśni do sł. E. Zegadłowicza, Beskidy

- Kolędziolki beskidzkie, pieśni na głos i fort., do sł. E. Zegadłowicza, Beskidy

- Miniatury muszyńskie, 6 utworów na 4 skrzypiec, 1980, Beskidy

KARASIŃSKI ZYGMUNT, Pozdrowienie od gór, piosenka na głos i fort., do sł. E. Żytomirskiego, 1946, Tatry

- Czy pamiętasz tę noc w Zakopanem, piosenka na głos i fort. do sł. A. Jellina, 1948, Zakopane

KARDOŠ DEZIDER, Zbojnické piesne, pieśni na głos i fort., 1937, Tatry

- Dve piesne z Popradu, pieśni na glos męski, chór żeński i 9 instrumentów, 1950, Tatry

- Slovakofónia, cykl wariacji symfonicznych na temat góralski, 1976, Tatry, Słowacja

KARŁOWICZ MIECZYSŁAW, Zawód, pieśń na głos i fort., do sł. K. Tetmajera, 1896, Tatry

- Na Anioł Pański, muzyka do melodeklamacji na głos recytujący i fort., do sł. K. Tetmajera, 1902, Tatry

KASSERN TADEUSZ ZYGFRYD, II Sonata „Orawska" na fort., 1937, Orawa

- Suita tatrzańska na ork. symf., 1938, Tatry

- Suita orawska na głos i chór męski, 1938, Orawa

KAŠLIK VACLAV, Zbojnická balada, opera na głosy solowe, chór i ork., 1944, Tatry

- Janošik, balet na ork. symf., 1951, Tatry

KASZYCKI LUCJAN, muzyka do filmu P. Komorowskiego Kocie ślady, 1971, Tatry

KAZANECKI WALDEMAR, muzyka do filmu L. Lorentowicza Znicz olimpijski, 1969, Tatry

KAZURO STANISŁAW, Echa z Tatr na małą ork. symf., Tatry

KĘDZIERSKI A., (...) Klementynie ze Słowińskich Homolaczowej - tańce polskie na fort., ok. 1850, Tatry

KĘPSKI JANUSZ, Żołnierze górskich granic, utwór na ork. dętą (z rep. Ork. Repr. WOP), 1984, Karpaty

- Hen na grani, utwór na ork. dętą (z rep. Ork. Repr. WOP), 1986, Tatry?

KIESEWETTER TOMASZ, Krzesany na ork. symf., 1949, Tatry

- II symfonia „Góralska" na ork., 1952, Tatry

KILAR WOJCIECH, muzyka do filmu N. Brzozowskiej Narciarze, Tatry

- muzyka do filmu K. Zanussiego Góry o zmierzchu, 1970, Tatry

- muzyka do filmu K. Zanussiego Iluminacja, 1974, Tatry

- Krzesany, poem. symf. na ork., 1974, Tatry

- muzyka do filmu Wojciecha Solarza Trzecia granica, 1975, Tatry

- Kościelec 1909, poem. symf. na ork. 1976, Tatry

- muzyka do filmu K. Zanussiego Spirala, 1978, Tatry

- muzyka do filmu K. Zanussiego Constans, 1979, Tatry

- Siwa mgła, poem. symf. na baryton i ork. symf., 1979, Tatry

- muzyka do filmu K. Nałęckiego Ród Gąsieniców, 1980, Tatry

- Orawa, utwór na ork. smyczkową, 1986, Orawa, Tatry

KISIELEWSKI STEFAN, Mała fantazja spiska na kapelę Polskiego Radia, 1949, Spisz

KISZCZAK TADEUSZ, Góraliczek, balet dziecięcy na ork. do libr. H. Kozłowskiej (Roj?), 1954, Tatry

KLECHNIOWSKA-SAS ANNA, Zaolziańska fantazja, pieśń na chór i ork. symf., 1938, Zaolzie

KLECZYŃSKI JAN, Pieśni zakopiańskie na głos i fort., 1984, Tatry

KLUCZNIOK ALOJZY, Gonią już górale trzody, pieśń na tenor, chór męski i fort., data wyd. 1952, Karpaty

KNITTEL KRZYSZTOF, Punkty/linie, utwór na klarnet, taśmy i przeźrocza tatrzańskie, 1973, Tatry

- W Tatrach (w grupie KEW, z E. Sikorą i W. Michniewskim), utwór na taśmę, 1974, Tatry

- 29 pięciolinii, utwór na dowolny zespół kameralny, 1981, Tatry

- Trzy kasety, utwór na 3 dowolnych wykonawców i 3 taśmy, 1983, Pieniny

- To co jest, utwór na fort. i 5 dowolnych wykonawców, 1983, Pieniny

- Czarna Woda, Biała Woda, Stary Strumień, utwór na taśmę i dowolny zespół instr., 1983, Tatry

KODALY ZOLTAN, II Kwartet smyczkowy op. 10 (na nutę Jo za wodom ...), Tatry

KONDRACKI MICHAŁ, Mała symfonia góralska (Obrazki na szkle), 16 instrumentów, 1930, Tatry

KONIECZNY ZYGMUNT, muzyka do filmu Jerzego Surdela Okupienie, 1975, Tatry

KONOWALSKI BENEDYKT, Strzelec Podhalański, piosenka, Karpaty

- Taniec Podhalańczyków na ork. dętą (z rep. Ork. Repr. WOP), Karpaty

KORZYŃSKI ANDRZEJ, W Zakopanem pada deszcz, piosenka na głos i zespół instrumentalny do sł. Jerzego Millera, data wyd. 1968, Zakopane

KOTECKI ps. „Paweł", Harnasiowska piosenka partyzancka na chór, 1944, Tatry

KOTOŃSKI WŁODZIMIERZ, Tańce góralskie na ork. symf., 1950, Tatry

- Preludium i passacaglia na ork. symf., 1953, Tatry

KRANOWSKI IGO, Góralskie tango, piosenka na głos i fort., data wyd. 1937, Tatry

KRAUZE ZYGMUNT, Idyll na taśmę, 4 liry korbowe, 4 dudy, 4 złóbcoki, 8 fujarek, 16 dzwonków i 4 gwizdki, 1974, góry

KRENZ JAN, muzyka do filmu A. Munka Błękitny Krzyż, 1955, Tatry

KROGULSKI WŁADYSŁAW, Góral (Dla chleba), pieśń na fort. lub fort. z głosem do sł. M. Bałuckiego, Tatry

KRÓL BERNARD, Synowie Janosików, utwór na ork. dętą (z rep. Ork. Repr. WOP), 1985, Tatry

- Intrada regionalna na ork. dętą (z rep. Ork. Repr. WOP), 1986, Karpaty

KRUDOWSKI JÓZEF, W Tatrach, pieśń na chór męski, Tatry

KRZANOWSKA GRAŻYNA, Pieśni bez sł. na ork. kamer., 1978, Tatry

- Polanowe ognie, utwór na sopran, alt i zespół kameralny, 1979, Beskidy

- 12 etiud dla młodych skrzypków na skrzypce solo, nr 5. Na hali, nr 6. Gronie moje, 1981, Tatry, Beskidy

- Juhasko prośba, pieśń na sopran i organy do sł. St. Gąsienicy-Byrcyna, 1983, Tatry

KRZANOWSKI ANDRZEJ, Taniec na akordeon solo, 1970, Tatry

- Nokturn. Preludium i Fuga na kwintet akordeonowy, 1975, Tatry

- Sonata na tubę solo, 1978, Tatry

- Sonatina na akordeon solo, 1979, Tatry

- Taniec góralski na 2 akordeony, 1980, Tatry

- Wiatr echo niesie po polanie, utwór na 2 akordeony lub akordeon i klawesyn, 1981, Tatry

KRZYŃSKI MIECZYSŁAW, Scena góralska, utwór na ork. dętą (z rep. Ork. Repr. WOP), Karpaty

- Pieśń rewolucyjna góralsko-podkrakowska na chór, data wyd. 1953, Tatry

KULCZYCKI FAUSTYN, Tańce podhalańskie na ork. dętą, data wyd. 1951, Tatry

- Krzesany ratułowiański na średnią ork. dętą, data wyd. 1951, Tatry

- Ej, idzie se Janicek, pieśń na chór męski, data wyd. 1952, Tatry

KURCZEWSKI JERZY, Taniec zbójnicki, pieśń na chór dziecięcy lub żeński, 1948, Tatry

- Fuga „Ja ci powiadała, Janielo", pieśń na chór dziecięcy, 1952, opr. na chór i chór m., 1954, Tatry

- 2 Pieśni góralskie na tenor i ork. symf., 1952, Tatry

- Pieśni juhaskie na chór dziecięcy i ork. smyczk., 1954 Tatry

KURPIŃSKI KAROL, Zabobon, czyli Krakowiacy i górale, wodewil na głosy solowe, chór i ork. wg libr. J.N. Kamińskiego, data wykonania 1816, góry

- Zamek na Czorsztynie czyli Bojomir i Wanda, opera na głosy solowe, chór i ork. wg libr. J.W. Krasińskiego, 1819, Podhale

KURYLEWICZ ANDRZEJ, II Kwartet smyczkowy „Sztutgarcki", 1982, Tatry

KUŹNIK NORBERT MATEUSZ, III Kwartet smyczkowy, 1974, Tatry

- Góroliki, utwór na 3 skrzypiec i wiolonczelę, 1981, Tatry

LACHMAN WACŁAW, Kołysanka góralska, pieśń na chór, Tatry

- Missa montana, msza na sopran, chór męski i organy, góry

- W górach, pieśń na tenor, chór męski i fort. op. 15, data wyd. 1927, góry

- Suita podhalańska, pieśni na chór a cappella lub z ork., 1954, Tatry

LASOCKI JÓZEF KAROL, Lesie mój, pieśń na chór, data wyd. 1947, Orawa

- Nie wyskakuj ptaszku, pieśń na chór, data wyd. 1948, Orawa

LASOŃ ALEKSANDER, Muzyka kameralna nr 2 na fort., 2 rogi, trąbkę, 2 puzony i tubę, 1976, góry

- Muzyka w 4 częściach na kontrabas i fort., 1977, góry

- Muzyka kameralna nr 3 na fort. i zespół kameralny, 1978, góry

- Kwartet smyczkowy m l, 1980, góry

- Góry, poem. symf. na ork., 1980, góry

- Kwintet wiosenny na flet, obój, klarnet, fagot i róg, 1981, góry

- Concertino na skrzypce i fort., 1986, góry

LESZCZYŃSKI JAROSŁAW, Poduhuj wiaterku, 5 pieśni na chór męski, data wyd. 1937, Orawa

- 5 piosenek z Orawy, pieśni na chór męski, data wyd. 1937, Orawa

LIPSKI STANISŁAW, Zawód, pieśń na głos i fort., do sł. K. Tetmajera, Tatry

- Pieśni podhalańskie na chór, 1933, Tatry

ŁUCIUK JULIAN, 3 Pieśni zbójnickie z Żywieckiego na tenor i chór, Beskidy

MACHL TADEUSZ, III Symfonia „Tatry", na ork., 1949, Tatry

MACIEJEWSKI ROMAN, Tańce góralskie na fort., 1931, Tatry

MAGA KLAUDIUSZ, Mam kogoś w Zakopanem, piosenka do sł. K. Dzikowskiego, Zakopane

MAKLAKIEWICZ JAN, Oj, malutki... pastorałka góralska na głos i chór żeński, Tatry

- Modlitwa tatrzańska na głos i organy, do sł. M. Osęki, 1970, Tatry

- Suita huculska na skrzypce i fort., data wyd. 1932, Karpaty Wschodnie

- Zbójnicki, utwór na zespół „Odeon", data wyd. 1933, Tatry

- Zbójnicy, obrazek symf. na fort. i małą ork. symf., 1936, Tatry

- 4 Pieśni do sł. K. Tetmajera na chór, 1947, Tatry

- Hej, idem w las, pieśń na chór męski do sł. K. Tetmajera, 1949, Tatry

- II Koncert skrzypcowy „Góralski", 1952, Tatry

- Wiatr halny, opera wg libr. A. Pacha (niedokończona), 1953, Tatry

- Wiosna, piosenka na 3 gł. równe i fort., do sł. A. Skawińskiego, 1953, Zakopane

MAKLAKIEWICZ TADEUSZ, Msza góralska na głos średni, chór, trio smyczkowe i organy do tekstu A. Pacha, 1981, Tatry

- 3 Kolędy na chór do tekstu A. Pacha (Jęcały oplotki, Przylecieli do stajenki, Wstajcie bracia), Tatry

MAKSYMIUK JERZY, muzyka do filmu dokum. S. Sprudina Zakopane x 3, 1967, Zakopane

MALAWSKI ARTUR, Wierchy (Wirchy), szkic symf. na ork., (komp. zniszczona przez autora), 1934, Tatry

- Żywioly Tatr, części: Morskie Oko, Halny wiatr, Lawina, op. 11, utwór na flet, obój, klarnet, waltornię i fagot, 1934, Tatry

- Wierchy, balet na głosy solowe, chór i ork. symf, libr. kompozytora wg tekstów J. Mazura, 1950, Tatry

- Tryptyk góralski na fort. lub ork. symf., 1954, Tatry

MALISZEWSKI ALEKSANDER, A w schronisku bal, piosenka do sł. J. Sławko, 1981, Tatry

MARCZEWSKI PIOTR, muzyka do filmu R. Bera wg scenariusza M. Jagiełło Hotel klasy lux, 1980, Zakopane

MAREK CZESŁAW, Hej, idem w las, pieśń na chór do sł. K. Tetmajera, 1912, Tatry

- Cyt... to gra śmierć, pieśń na chór męski do sł. K. Tetmajera, 1915, Tatry

- Wiatr gnie sieroce smreki, pieśń na głos i fort. do sł. J. Kasprowicza, 1915, Tatry

- Pozdrowienie Tatr, pieśń na chór męski do sł. K. Tetmajera, 1924, Tatry

MARKIEWICZÓWNA WŁADYSŁAWA, We mgłach strumienie, pieśń na głos i fort. do sł. K.Tetmajera, 1927, Tatry

MARTINŮ BOHUSLAV, Zbojnické piesne, pieśni na chór męski, 1957, Tatry

MASZYŃSKI PIOTR, Dunajec, pieśń na głos i fort., data wyd. 1953, Tatry

MATUSZKIEWICZ JERZY, muzyka do filmu P. Komorowskiego Ściana czarownic, 1966, Tatry

- muzyka do filmu J. Passendorfera Janosik, 1974, Tatry

MAYZNER TADEUSZ, Od orawskiej strony, pieśń na chór dziecięcy, data wyd. 1937, Orawa

- Dysc, pieśń na chór, data wyd. 1948, Tatry

MICHNIEWSKI WOJCIECH, w grupie KEW, wspólnie z E. Sikorą i K. Knittlem, W Tatrach, utwór na taśmę, 1974, Tatry

MIERCZYŃSKI STANISŁAW, Trio smyczkowe góralskie „Na Smytniej hali", ok. 1930, Tatry

- Na hali, taniec góralski na fort., ok. 1930, Tatry

- Suita podhalańska na małą ork. symf., ok. 1930, Tatry

- Ej, wszystkie góry, pieśń na chór, 1939, Tatry

- Krywaniu, Krywaniu, pieśń na chór do sł. K. Tetmajera, 1939, Tatry

- Powiedz ze mi, powiedz, pieśń na chór, 1939, Tatry

- Hej, w Sichlańskiej dolinie, pieśń na chór, 1939, Tatry

MISCHKE TADEUSZ ADAM, Hymn młodzieży zakopiańskiej, pieśń na chór do sł. kompozytora, Zakopane

MŁODZIEJOWSKI JERZY, Orawskie nuty - 4 pieśni na chór, Orawa

- Zbójnicka nuta, pieśń na tenor i chór męski, Tatry

- Wierchowa nuta, pieśń na chór męski, Tatry

- Dzwonki pasterskie, pieśń na chór chłop., Tatry

- Spiskie pastorałki na chór chłop., Spisz

- U nas w Ludźmierzu, kantata na chór, głosy solowe i ork. do sł. K. Tetmajera, Podhale

- Od Orawy do Spiszą, rapsodia na chór, Orawa, Podhale, Spisz

- Na spiskim Zamagurzu, kantata na głosy solowe, chór i ork. do sł. ludowych, Spisz

- 3 Pieśni do sł. J. Kasprowicza na głos i ork., Tatry

- Witajcie kochane góry, pieśń na głos i ork. do sł. J. Kasprowicza, Tatry

- Przynoszę ci kilka slów, pieśń na głos i ork. do sł. J. Kasprowicza, Tatry

- Pieśń starego bacy na tenor i ork., Tatry

- Pozdrowienie Tatr (Ku mej kolysce), pieśń na głos i fort. do sł. K. Tetmajera, 1940, Tatry

- Pasał Jano trzy woły, pieśń na głos i fort., 1940, Tatry

- Kwartet smyczkowy, 1940, Tatry

- Zawód, pieśń na głos i fort. do sł. K. Tetmajera, 1941, Tatry

- Zaszumiał ciemny, głęboki las, pieśń na głos i fort. do sł. K. Tetmajera, 1941, Tatry

- Janosik, kantata na chór i ork. symf., 1942, Tatry

- Krzesany na skrzypce i fort. (wersja orkiestrowa zaginęła), 1942, Tatry

- Zielone nuty, mała suita na 6 instrumentów, 1943, Spisz

- Legenda o Janosikowej sławie, miłości i śmierci, kantata na głosy solowe, chór męski i ork. symf., sł. K. Tetmajera, 1943, Tatry

- Jaworzyńska nuta, kwartet smyczkowy, 1944, Tatry

- Mała suita podhalańska, suita na ork. symf., 1944, Tatry

- Orawska rapsodia na ork. symf., 1944, Orawa

- Kwartet smyczkowy, 1945, Tatry

- Pastorałka podhalańska na chór męski, data wyd. 1948, Tatry

- Elegia na śmierć Janosika, pieśń na chór męski, 1949, Tatry

- Białczańska muzyka na ork. symf., 1949, Tatry

- Pieśni karpackie na sopran, tenor i małą ork. symf., 1951, Karpaty

- Polana, polana, pieśń na tenor i ork., 1952, Tatry

- Jawornik zielony, pieśń na chór, 1952, Tatry

- Tatrzańskie drzewa, poem. symf. na ork. (ded. Z. Radwańskiej-Paryskiej), 1952, Tatry

- Janosikowa legenda, pieśń na tenor i ork., 1953, Tatry

- Koncert na flet i ork., 1953, Tatry

- Hej! Za mną w Tatry!, kantata na chór męski i ork. symf. do sł. W. L. Anczyca, 1954, Tatry

- Samotna limba, pieśń na chór do sł. K. Tetmajera, 1956, Tatry

- Tatry, kantata na chór męski i ork. symf., 1961, Tatry

- Wysoko z przelęczy, poem. symf. na ork. wg noweli K. Tetmajera Jak dziwnego juhasa zatańcowalo, 1962, Tatry

- Koncert na skrzypce i ork., 1963, Tatry

- III Kwartet smyczkowy „Drzeworyty tatrzańskie", 1963, Tatry

- Suita Tetmajerowska na tenor, 4 instr. i ork. symf. wg K. Tetmajera, 1963, Tatry

- Tańcowali zbójnicy, uwertura na ork. symf, 1963, Tatry

- Koncert na puzon i ork., 1964, Tatry

- Puszcza Jodłowa, symfonia, 1966, Góry Świętokrzyskie

- Na Zawracie, pieśń na bas-baryton i ork. do sł. F. Nowickiego, 1967, Tatry

- To gra śmierć, pieśń na głos i ork., do sł. K. Tetmajera, 1967, Tatry

- Zielony majerz, utwór na mezzosopran, harfę, klarnet B, chór żeński i kwartet smyczkowy do sł. J. Harasymowieża, 1973, Karpaty

- IV Kwartet smyczkowy „Dzwony", 1974, Tatry

- Gorczańskie symfonie, kantata na chór, głosy solowe, waltornię, kwartet smyczkowy, dzwony, 1975, Gorce

- Sonatina fortepianowa „Spiska", 1977, Spisz

- Soła, kantata na chór i głosy solowe, 1982, Beskidy

MONIUSZKO STANISŁAW, Zamek na Czorsztynie (Wspomnienie z opery Kurpińskiego), utwory na fort., Podhale

- muzyka do sztuki Karpaccy górale J. Korzeniowskiego, na głosy solowe, chór i ork., Karpaty Wschodnie

- Halka, opera do libr. Wł. Wolskiego, na głosy solowe, chór i ork., 1858, Podhale

- Poszedł góral w obce strony, pieśń z operetki Beata do sł. J. Chęcińskiego, na głos i fort., 1870, Karpaty Wschodnie

MÓRY JÁN, Zipser Lieder, pieśni na chór męski i fort., Spisz

- Zipser Balladen und Lieder, pieśni na głos i fort., Spisz

- Pod Tatrami, poem. symf. na ork., 1929, Tatry

- Slovenske pastiersé piesne, suita na ork. symf., 1930, Tatry

- Pod Kríváňom, poem. symf. na ork., 1930, Tatry

MOYZES ALEKSANDER, Na horách spievajú, suita pieśni ludowych na gł. solowe i małą ork. op. 15, 1933, Tatry

- Janošikovi chlapci, uwertura na ork. symf., 1934, Tatry

- Dolu Váhom, suita na ork. symf., 1935, Tatry, Słowacja

- Pod našim Kríváňom, pieśń na chór i ork. symf., 1957, Tatry

- Zbójnicka rapsodia na fort. op. 52, 1957, Tatry

- Ej, hory, hory, suita pieśni lud. na tenor, chór męski i ork., 1958, Tatry

- Na Liptowie. Taneczny obrazek na ork. symf., 1959, Liptów

- Vatry na horach, suita symf. op. 71, 1974, Tatry

- Povesť o Janošikovi, suita rapsodyczna na wielką ork., op. 76, 1976, Tatry

- Nad vatrou s valaškami. Taniec zbójnicki na ork. symf., Tatry

MOYZES MIKULAŠ, Naše Slovensko, preludia na organy (opr. na ork. symf. - Alex. Moyzes), Słowacja

MOŽI ALADÁR, Obrazky z Tatier, suita na skrzypce i fort. (ewen. na flet i fort.), Tatry

- Oravska rapsodia, na wiolonczelę i fort., Orawa :

MRÓZ A., W górach, piosenka do sł. J. Harasymowicza, góry

- Od Turbacza, piosenka do sł. kompozytora, Gorce

MUELLER TADEUSZ, Hej, wódy, wódy dać, fokstrot zbójnicki, data wyd. 1934, Tatry

- Szarotka, komedia muz. z libr. J. Waldena, 1934, Tatry

- muzyka do filmu A. Krzeptowskiego Zamarłe echo, 1934, Tatry

MUENCHNEIMER ADAM, Pieśń góralska na głos i fort., Tatry

- Góralczyki, pieśń na baryton i chór męski, ok. 1891, Tatry

NAHORNY WŁODZIMIERZ, Księżyc nad Kościeliskiem, piosenka na głos i fort. do sł. W. Młynarskiego, 1974, Tatry

NALEPA TADEUSZ, Wołanie przez Dunajec, piosenka do sł. M. Gaszyńskiego, Podhale

NAMYSŁOWSKI ZBIGNIEW (z T. Szukalskim), Kolędy góralskie na saxalt, saxtenor i perkusję, 1982, Tatry

NAWROCKI STANISŁAW HIERONIM, Król Gór, opera dziecięca na głosy solowe, chór i ork. do libr. J. Porazińskiej, 1937, Tatry?

NAWROT STANISŁAW, Tańce góralskie na ork. dętą (z rep. Ork. Repr. WOP), Tatry

NIEWIADOMSKI STANISŁAW, Górskie dzwony, pieśń na chór męski, data wyd. 1930, góry

NOSKOWSKI ZYGMUNT, Morskie Oko op. 19, uwertura na ork. symf., 1875, Tatry

- Fantazja góralska na fort. na 4 ręce lub ork. symf. (2 wersje kompozytorskie), 1885, Tatry

- W Tatrach, wodewil na głosy solowe, chór i ork. wg libr. K. Junoszy-Szaniawskiego, 1888, Tatry

- Cieniom Asnyka, marsz żałobny na ork. symf., 1897, wyk. Zakopane 1897, Tatry?

- Pieśń op. 72 na głos i fort. do sł. K. Tetmajera, 1900, Tatry?

- Pozdrowienie Tatr, pieśń na chór męski do sł. K. Tetmajera, 1900, Tatry

- Obrazy tatrzańskie, pieśń na chór męski, 1900, Tatry

- Nasi górale, pieśń na głos i fort. do sł. T. Lenartowicza, data wyd. 1900, góry

- Hej, za mną w Tatry, 6 pieśni na chór męski, data wyd. 1954, Tatry

NOVAK MILAN, Góralska krćma, utwór na ork. symf., 1959

NOVAK VITEZLAV, Sonata eroica na fort., 1900, Tatry

- V Tatrach, poem. symf. na ork., 1907, Tatry

- Zbójnicka sonatina na fort. lub ork. symf., 1919, zinstr. w 1939 przez A. Moyzesa, Tatry

- Pan, poemat na fort., 1912, Tatry

NOWAKOWSKI JÓZEF, Szumią jodły na gór szczycie, opracowanie na fort. arii z Halki, data wyd. 1859, Podhale

- Tęsknota górala, pieśń na głos i fort., data wyd. 1870, Tatry?

NOWICKI EDMUND, Księżycowa noc, tango, data wyd. 1956, Tatry

NOWORYTA ADAM, muzyka do filmu A. Krzeptowskiego Biały ślad, 1934, Tatry

NOWOWIEJSKI FELIKS, Najpiękniejsze pieśni ludowe Podhala, 5 pieśni na głos i fort., Tatry

- Góral, pieśń na chór żeński, Tatry

- Weselne pieśni podhalańskie na głos i fort., Tatry

- Duch Gór, opera (pozostała tylko w szkicu), 1905, Tatry

- Leluja (Tatry, Król Wichrów), balet na chór i ork. do libr. E. Zegadłowicza, 1927, Tatry

- Ondraszek, opera na głosy solowe, chór i ork. do libr. G. Morcinka, 1947, Beskidy

OČENAŠ ANDREJ, Z oravskych vršov, pieśni na chór mieszany i ork., 1947, Orawa

- Oravske piesne, na solo, chór i ork. do słów ludowych, 1947, Orawa

- Horom, pieśń na chór żeński, 1949, góry

- Vrchárska pieseň, balet, 1954-57, Tatry

- Nova jar, utwór na fort. na podstawie L. Ondrejewa „Zbójnicka mladosť", 1954, Tatry

- Oravské pastorálie, na solo, chór i ork. symf. Części: Zvolávačky, Spevy starodawne, Góralski gajdoši, 1961, Orawa

- Hori ohnik, hori... Kantata na chór i małą ork. do słów J. Botty, 1962, góry

- Miloval som ťa, oratorium na solo, chór, organy i ork. do słów A. Plavki

OLEARCZYK E., Ballada o Aleksandrze ze Sztenberku Kostce Napierskim, pieśń na głos i fort. do sł. S. Dobrowolskiego, 1952, Podhale

OLESZKOWICZ JAN, Pastorałki polskie na chór męski, 2 flety proste, kontrabas, perkusję i głos recytujący do sł. J. Harasymowicza, 1971, Karpaty

OPIEŃSKI HENRYK, Kwartet smyczkowy („Sceny liryczne w formie kwartetu"), Tatry

- W turniach, pieśń na chór męski, data wyd. 1927, Tatry

OSTROWSKI JAN, W Zakopanem, 3 mazury op. 27 na fort., wyd. Zwoliński b.r., Zakopane

PADEREWSKI IGNACY JAN, Album tatrzańskie na fort. na 4 ręce (opr. kompozytora na 2 ręce), 1884, Tatry

- Manru, opera na głosy solowe, chór i ork. do libr. A. Nossiga, wg J.I. Kraszewskiego, 1901, Tatry

PALESTER ROMAN, muzyka do filmu J. Lejtesa Dzień wielkiej przygody, 1935, Tatry

PAŁUBICKI KONRAD, Mój świat, kantata na głosy solowe, chór i ork. do sł. J. Kasprowicza, Tatry

PANKIEWICZ EUGENIUSZ, Ueber die Berge, pieśń na głos i fort. do sł. H. Heinego, 1957, góry

- Góral, pieśń na bas i fort. do sł. M. Bałuckiego, data wyd. 1957, Tatry

PANUFNIK ANDRZEJ, Marsz jaworzyński, utwór na małą ork. symf., data wyd. 1946, Tatry

PASIERB-ORLAND JAN, Do Betlejem bieżajcie, pieśń na chór do sł. A. Pacha, Tatry

- Przylecieli do stajenki anieli, pieśń na chór do sł. A. Pacha, Tatry

- Zagrały fujarki, pieśń na chór do sł. A. Pacha, Tatry

- Zakochani w Zakopanem, piosenka do sł. K. Winklera, Zakopane

- I może już się nie poznamy, piosenka do sł. Z. Haraschin, Zakopane

- Tak to bywa w Zakopanem, piosenka do sł. K. Winklera, Zakopane

- Kapryśne lato, piosenka do sł. Z. Haraschin, Zakopane

- Pod Reglami, swing na fort., Tatry

- Na hali, polka na fort., Tatry

- Pieśnicka „Echa Tatrzańskiego” na chór do sł. A. Pacha, Tatry

- Zahucały górskie potoki, pieśń na chór do sł. A. Pacha, Tatry

- Fantazja góralska, pieśń na chór do sł. A. Pacha, Tatry

- Baca, oberek na fort., Tatry

- Wiązanka pieśni góralskich, na chór, data wyd. 1958, Tatry

- Juhaska kolynda, pieśń na chór do sł. St. Gąsienicy-Byrcyna, 1962, Tatry

- Noc na syćkie strony świata, pieśń na chór do sł. St. Nędzy-Kubińca, 1962, Tatry

- Poraj, swing na fort., 1964, Zakopane

- Cztery pastorałki góralskie na chór męski do sł. St. Gąsienicy-Byrcyna i St. Nędzy-Kubińca, 1970, Tatry

- Pastorałki góralskie na chór, data wyd. 1970, Tatry

- Melodie z Podhala, pieśni na chór, 1971, Tatry

- Druga wiązanka pieśni góralskich na chór męski, data wyd. 1974, Tatry

- Echa z gór, pieśni na chór męski, data wyd. 1974, Tatry

- Pieśni góralskie na chór męski, data wyd. 1974, Tatry

- Szkice góralskie, pieśni na chór męski, data wyd. 1974, Tatry

- Przyniósł go wiatr, piosenka do sł. Z. Haraschin, 1975, Zakopane

- Znad grani Tatr, pieśń na chór do sł. T. Staicha, 1978, Tatry

PATOH ADAM, Panorama Tatr, piosenka z repertuaru zespołu „Papa Dance" do sł. W. Filipowskiego, 1985, Tatry

PERKOWSKI PIOTR, Karolowi Szymanowskiemu, utwór na skrzypce i fort., 1953 Zakopane

- Piosenka tatrzańska, pieśń na głos i fort., data wyd. 1955, Tatry

- W cieniu ,,Atmy", koncert na ork. kameralną, 1978, Zakopane

PETERSBURSKI JERZY, Rafałek w Zakopanem, piosenka do sł. A. Własta, 1928, Zakopane

PFEIFFER IRENA, Ballada o Janosiku na sopran i chór żeński, 1945, Tatry

- Ej, wara wam Liptowianie, pieśń na chór, 1949, Tatry

- Suita góralska na chór męski, 1951, Tatry

- Góralska muzika, suita na tenor, baryton i chór męski, 1965, Tatry

POĆWIERZ A., Pieśni cieszyńskie i żywieckie na chór i fort., data wyd. 1975, Beskidy

- Ciese jo się, ciese, pieśni na chór i fort., data wyd. 1977, Beskidy

POPŁAWSKI MARCELI, W górach, koncert na skrzypce i ork., 1909, góry

- Nad przepaścią, poem. symf. na ork., 1910, Tatry?

PORADOWSKI STEFAN, Ku mej kołysce, pieśń na chór męski do sł. K. Tetmajera, 1926, Tatry

- Śnieg cicho sypie, pieśń na chór męski do sł. K.. Steckiego, 1926, Tatry

- Widziadła, pieśń na chór męski do sł. K. Tetmajera, 1927, Tatry

POSPIŠIL JURAJ, Večer na Ďumbieri, poem. symf. na ork., 1975, Tatry Niżne

POZNAKOWSKI RYSZARD, Beskidzkie świątki, piosenka do sł. S. Halnego (z rep. zespołu „Wiatraki"), 1970, Beskidy

- Krajobrazy, piosenka do sł. J. Kondratowicza, 1965, Bieszczady

POŹNIAK WŁODZIMIERZ, Pieśni ludowe z Żywiecczyzny na głos i fort., Beskidy

- Hej, idem w las, 12 melodii góralskich na fort., Tatry

- Tańce ludowe z Żywiecczyzny, suita na ork. symf., 1953, Beskidy

- Suita orawska na ork. symf., 1955, Orawa

PSTROKOŃSKA-NAWRATIL GRAŻYNA, Pejzaż z pluszczem, utwór na sopran i 3 skrzypiec, 1986, Tatry

RĄCZKOWSKI WŁADYSŁAW, Pieśń o Kostce Napierskim na chór, data wyd. 1955, Podhale

RĄCZKA STANISŁAW, Kolęda podhalańska na chór, data wyd. 1938, Tatry

- Owiecki, pieśń na chór, data wyd. 1938, Tatry

RENTOWSKI WIESŁAW, Kwartet saksofonowy, 1985, Tatry

RICHLING WINCENTY, Nowy zbiór krakowiaków i tańców góralskich na fort, Tatry

ROGER MARIAN, Kasprusie tango, piosenka, Zakopane

ROGOWSKI LUDOMIR, Śpiący rycerze, kantata na bas, chór męski i ork., Tatry

- Hymn orficzny górskich szczytów, poem. symf. na ork., 1919, góry

- II Kwartet smyczkowy, 1941, Tatry

ROGUSKA-CYBULSKA JADWIGA, Ważna osobistość, komedia muz., data wyst. w Warszawie 1934, Tatry

RÓŻYCKI LUDOMIR, Taniec zbójnicki na ork. symf. z baletu Pan Twardowski, 1920, Tatry

- Tańce góralskie na orkiestrę, Tatry

RUDNICKI WŁADYSŁAW, Szarotki zakopiańskie, utwór na fort., Zakopane

RUDZIŃSKI WITOLD, Ballada o Janosiku na głos i fort. lub chór i ork. do sł. A. Rymkiewicza, 1941, wersja ork. 1954, Tatry

- muzyka do filmu dokumentalnego M. Kwiatkowskiej Zakopane 61, 1961, Zakopane

- Obrazy świętokrzyskie, poem. symf. na ork., 1965, Góry Świętokrzyskie

- Fantazja góralska, utwór na gitarę, 1970, Tatry

- Uwertura góralska na ork. symf., 1970, Tatry

RUND ZDENKO KAREL, Marsz góralski na ork. dętą, ok. 1930, Tatry

- Spod Wysokich Tatr, utwór na ork. dętą, ok. 1930, Tatry

RYBICKI FELIKS, Mała suita ludowa na ork. symf. (3 część - Taniec góralski), Tatry

- Na Podhalu op. 36, suita na ork. symf, Tatry

- Tańce polskie op. 32 nr 3 na ork. symf. (trzeci z tańców - góralski), Tatry

- Wesele na Zawrocie, utwór na ork. symf, Tatry

- Krzesany, utwór na ork. symf., Tatry

- muzyka do filmu B. Sikiewicza Tajemnice panny Brinx, 1936, Tatry

RZEPECKI WŁADYSŁAW, Dwanaście pieśni góralskich na chór męski lub żeński, sł. podał A. Stopka-Nazimiek, 1927, Tatry

SART MAREK, Księżyc nad Giewontem, tango, data wyd. 1956, Tatry

SCHUBERTH RUDI, Córka rybaka, piosenka do sł. kompozytora, z repertuaru zespołu „Wały Jagiellońskie", 1984, Zakopane

SENT JANUSZ, Nie umiałem tak ładnie, piosenka do sł. W. Młynarskiego, 1965, Tatry

- Jesteśmy na wczasach, piosenka do sł. W. Młynarskiego, 1966, Tatry

SEROCKI KAZIMIERZ, muzyka do filmu T. Kańskiego Czarci żleb, 1949, Tatry

SIKORA ELŻBIETA (w grupie KEW, wspólnie z W. Michniewskim i K. Knittlem), W Tatrach, utwór na taśmę, 1974, Tatry

SIKORSKI KAZIMIERZ, Czemużeście mnie, mamuliczko, pieśń na chór, data wyd. 1934, Beskidy

- Góralu od Żywca, pieśń na chór, data wyd. 1934, Beskidy

- Suita z Istebnej, utwór na małą ork. symf., 1951, Beskidy

SITARSKI BOGUSŁAW, Marsz Karpacki na ork. dętą (z rep. Ork. Repr. WOP), 1983, Karpaty

- Orle pióro, utwór na ork. dętą (z rep. Ork. Repr. WOP), 1983, Tatry

SŁAWINSKI ADAM, Zakopane - 3 może nawet 4 dni, piosenka do sł. A. Bianusza (z rep. M. Rodowicz), 1971, Zakopane

SOŁTYS ADAM, Suita góralska na ork. symf., 1940, Tatry

- Z gór i dolin, poem. symf. na ork., 1960, góry

STARCZEWSKI FELIKS, Tatry, pieśń na chór męski do sł. W. Pola, Tatry

- Biją się dwaj Cyganie, pieśń na głos i fort., data wyd. 1916, Tatry?

STEFANI JAN, Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale, wodewil na głosy solowe, chór i ork., wg libr. W. Bogusławskiego, 1974, Karpaty

STOIŃSKI STEFAN, Ej, zol mi, zol mi op. 20 nr 2, pieśń na chór męski, data wyd. 1937, Beskidy

SUCHOŇ EUGEN, O horach cz. I (Noc na horach, Hrmavica), pieśń na chór męski, 1934, góry

- O horach cz. II (Rano v horach, Co huči hora vysoka), pieśń na chór męski, 1940, góry

- Krutňava, opera na głosy solowe, chór i ork., 1948, Tatry, Słowacja

- Metamorfozy, suita na ork. symf., 1953, Tatry, Słowacja

- Horalska suita na ork. kamer, lub fort., 1957, Tatry

SURZYŃSKI M., Limba, pieśń do sł. K. Tetmajera, Tatry

SWATOŃ JÓZEF, Pieśni Spiszą i Orawy na chór, data wyd. 1939, Spisz, Orawa

SZALIŃSKI ANTONI, Kantata o Krywaniu na sopran, chór męski i ork. do sł. K. Tetmajera, 1950, Tatry

- Suita góralska na chór i kapelę ludową, 1949, Podhale

- II Suita góralska na chór i ork., 1951, Podhale

SZELIGOWSKI TADEUSZ, Epitafium na śmierć K. Szymonowskiego, utwór na ork. kameralną, 1937, Zakopane

SZELUTA APOLINARY, XXI Symfonia podhalańska na ork. symf., Tatry

- Kwartet smyczkowy „Tatrzański", Tatry

- Nad grobem rewolucjonisty Biliunasa w Zakopanem, pieśń na chór op. 174 nr 3, 1950, Zakopane

- Na Podhalu w Tatrach op. 154, suita na głos i ork. symf., 1950, Tatry

- Etiuda podhalańska op. 155 nr 2 na fort., 1950, Tatry

SZOPSKI FELICJAN, Zawód, pieśń na głos i fort. do sł. K. Tetmajera, 1933, Tatry

SZOSTAK ZDZISŁAW, muzyka do filmu J. Koprowicza Przeznaczenie, 1983, Tatry

SZTWIERTNIA JAN, Suita beskidzka na chór męski, 1939, Beskidy

„SZTYWNY PAL AZJI", Kurort, piosenka, muzyka i słowa - cały zespół, 1987, Zakopane

SZYFERS TOMASZ, Marsz „Janosik" na ork. dętą, data wyd. 1939, Tatry

SZYMANOWSKI KAROL, Wariacje na polski temat ludowy h-moll op. 10 na fort., 1904, Tatry

- Mazurki op. 50 na fort., 1924-25, Tatry

- II Kwartet smyczkowy op. 56, 1927, Tatry

- Harnasie op. 55, balet na tenor, chór i ork., wg libr. kompozytora i JM. Rytarda, 1931, Tatry

- IV Symfonia koncertująca op. 60 na fort. i ork., 1932, Tatry

- II Koncert skrzypcowy op. 61, 1933, Tatry

- Mazurek op. 62 nr 2 na fort., 1934, Tatry

ŚWIERZYŃSKI ADAM, Inom was uwidzial..., pieśń na głos i fort., 1932, wersja na głos i ork. symf. 1947, Tatry

- Melodie Tatr, 13 pieśni ludowych na głos i fort., 1948, Tatry, Spisz, Orawa

ŚWIERZYŃSKI MICHAŁ, muzyka do sztuki S. Friedberga Śpiący rycerze w Tatrach, Tatry

- Motywy tatrzańskie - 5 utworów na fort., Tatry

- Dla chleba (Góralu, czy ci nie żal?), pieśń na głos i fort. do sł. M. Bałuckiego, 1893, Tatry

- Zawód, pieśń na głos i fort. do sł. K. Tetmajera, 1910, Tatry

- Marzenia przy Morskim Oku, pieśń na głos i fort. do sł. L. Solskiego, 1912, Tatry

- W górach, pieśń na głos i fort., 1922, Tatry

- Ledwom cię obacyl..., .pieśń na głos i fort., data wyd. 1945, Tatry

- Idzie, idzie od oltarza ..., pieśń na głos i fort., data wyd. 1945, Tatry

- Uwertura podhalańska na ork. symf, 1948, Tatry

THOMAS ADRIAN, Mazurek na wiolonczelę i fort. (cytaty z mazurka op. 50 nr l Szymanowskiego), 1979, Tatry

TITZ J.E., Cztery pieśni podhalańskie op. 5 na tenor i chór, Tatry

TRZASKOWSKI ANDRZEJ, Kalatówki 59, utwór na sekstet jazzowy, 1960, Tatry

- muzyka do filmu S. Możdżeńskiego Zuzanna i chłopcy, 1961, Tatry

VANSA ĽUDOVIT, Piesne sokolov tatraňských, na głos i fort., 1868, Tatry

VERBY IWO, muzyka do filmu M. Waszyńskiego Serce matki, 1938, Tatry

WAGNER FRANCISZEK, W Tatrach, walc turystów na fort., 1893, Tatry

WALACIŃSKI ADAM, muzyka do filmu S. Jutkiewicza Lenin w Polsce, 1965, Tatry

WALJEWSKI SZYMON, Styrbny mazurek op. 10 na fort., 1943, Tatry?

WALLEK-WALEWSKI BOLESŁAW, Suita pieśni góralskich z Podhala na ork. symf., Tatry

- Uwertura góralska na ork. symf. (utwór niedokończony), 1908, Tatry

- Giewontowa baśń, pieśń na chór męski do sł. T. Piotrowskiego, 1924, Tatry

- Pomsta Jontkowa, opera na głosy solowe, chór i ork. do libr. kompozytora. 1924, Tatry

- Na gęśliczkach, pieśń na chór męski i skrzypce, do sł. J. Kasprowicza, 1926, Tatry

- Cztery melodie góralskie, pieśni na chór, 1928, Tatry

- Na graniach Tatr, pieśń na chór do sł. J.A. Gałuszki, 1929, Tatry

- Jak Jasiek Mosiężny nie mógł znaleźć szczęścia, kantata na głos recytujący, chór i skrzypce, wg noweli K. Tetmajera, 1934, Tatry

- O wójtównie Marynie, pieśń na chór, 1934, Tatry

- Pożegnanie bacy, pieśń na chór, 1935, Tatry

- Suita pieśni góralskich, pieśni na chór męski, 1935, Tatry

- Suita pieśni góralskich z Podhala na chór, 1936, Tatry

- Muzyka, pieśń na chór do sł. J. Mazura, 1938, Tatry

WARS HENRYK, muzyka do filmu M. Krawicza Sportowiec mimo woli, 1939, Tatry

WASOWSKI JERZY, Gdzie Orawa i gdzie Spisz, piosenka na głos i fort. do sł. W. Młynarskiego, 1970, Orawa

WIECHOWICZ STANISŁAW, Inom cię uwidział, pieśń na chór, data wyd. 1924, Tatry

- Kolędziołki beskidzkie, pieśni na chór żeński do sł. E. Zegadłowicza, data wyd. 1953, Beskidy

WIEHLER ZYGMUNT, Od Tatr do Baltyku, suita na chór, głosy solowe i ork. symf., 1951, Tatry

WIELECKI TADEUSZ, Trio na skrzypce, kontrabas i fort. (Muzyka na Dol. Białego), 1985, Tatry

- Poemat kameralny na 2 skrzypiec, fort. i kontrabas, 1986, Tatry

WIELHORSKI ALEKSANDER, W tatrzańskim śniegu, pieśń na głos i fort. do sł. J. Pregerówny, Tatry

- Mazurek góralski nr 6 na fort., Tatry

WIŁKOMIRSKI KAZIMERZ, Symfonia koncertująca na wiolonczelę i ork. symf., 1950, Tatry

WISŁOCKI LESZEK, Introdukcja i rondo góralskie na altówkę i ork. symf., 1979, Tatry

WISŁOCKI STANISŁAW, Zaloty, pieśń na sopran, baryton i ork. kamer., 1945, Góry Świętokrzyskie

- Taniec zbójnicki na ork. kamer., 1945, Tatry

- muzyka do filmu J. Zarzyckiego Bialy niedźwiedź, 1959, Zakopane

WISZNIEWSKI ZBIGNIEW, Taniec góralski na ork. symf., 1949, Tatry

WOSZCZYK JAN, Marsz podhalański na ork. dętą (z rep. Ork. Repr. WOP), 1978, Tatry

WOŹNY MICHAŁ (z J. Pasierbem-Orlandem), Echa tatrzańskie, pieśni na chór do sł. A. Pacha, 1973, Tatry

WRÓBEL FELIKS, Ujsołami szli górale, utwór na fort., Beskidy

- Scherzo z Symfonii góralskiej na ork. symf., 1953, Beskidy?

WROŃSKI ?, Wieści z Podhala, suita melodii góralskich na ork. dętą (z rep. l P.S.P. gen. A. Galicy), 1918, Tatry

WROŃSKI ADAM, Zakopiańskie mazury op. 191 na fort., Zakopane

- Szarotki, walc op. 140 na fort., Tatry

ZARYCKI ANDRZEJ, muzyka do filmu krótkometrażowego Złoto polskich Karpat, Tatry

ZIELIŃSKA LIDIA, Koncert skrzypcowy, 1979, Tatry

- Preludium i fuga na flet i taśmę, 1981, Tatry

- Grafika, kwintet na flet, obój, klarnet, fagot i obój, 1985, Tatry

- Sonet o Tatrach na trąbkę, puzon, skrzypce, akordeon i dzwonki owcze, 1985, Tatry

- Glossa na altówkę solo, 1987, Tatry

ZIELIŃSKI ANDRZEJ, To będzie piękne, piosenka do sł. A. Jastrzębca-Kozłowskiego, Tatry

- Jeszcze kocham, piosenka do sł. A. Jastrzębca-Kozłowskiego, Tatry

- Uciekaj, uciekaj, piosenka do sł. L.A. Moczulskiego, Tatry

- Sady w obłokach, piosenka do sł. L.A. Moczulskiego, Tatry

- Zawołam na pomoc wszystkie ptaki, piosenka do sł. L.A. Moczulskiego, Tatry

- Na wirsycku, piosenka do sł. L.A. Moczulskiego, Tatry

- Będzie kolęda, piosenka do sł. W. Młynarskiego, Tatry

- Zapomniany młyn, piosenka do sł. L.A. Moczulskiego, Tatry

- Juhas zmarł, piosenka do sł. M. Jaasne, Tatry

- Nasza miłość jak wiatr halny, piosenka do sł. K. Logana, Tatry

- Z kopyta kulig rwie, piosenka do sł. A. Bianusza, Zakopane

- Malowany dym, piosenka do sł. L.A. Moczulskiego, Tatry

- Po górach, po chmurach, śpiewogra do libr. E. Brylla, 1969, Tatry

- Krywaniu, Krywaniu, piosenka do sł. K. Tetmajera, 1972, Tatry

- Basetlo, basetlino, piosenka do sł. E. Brylla, 1972, Tatry

- muzyka do filmu A. Kondratiuka Jak to się robi, 1974, Tatry

ZIMMER JÁN, Tatry, suita w 6 częściach na fort. lub ork. symf., 1950, zinstrumentowana przez kompozytora w 1953, Tatry

ŻAK CZESŁAW, Z polskich gór, fantazja na ork. symf., 1937, Tatry

ŻELEŃSKI WŁADYSŁAW, W Tatrach, uwertura na ork. symf., 1870, Tatry

- Janek, opera na głosy solowe, chór i ork. symf. do libr. L. Germana, 1900, Tatry

ŻUŁAWSKI WAWRZYNIEC, Mazurki na fort., Tatry

- Kwintet fortepianowy, 1943, Tatry

- Pójdziemy w góry, w góry przyjacielu, pieśń na głos i fort. do sł. L. Lewina, 1954, Tatry

- Wierchowe nuty, pieśni na chór, głosy solowe i skrzypce, 1955, Tatry

  ő Powrót do spisu treści   

Dalej ř