Maciej Pinkwart, Północna Słowacja...

WIELKA ŁOMNICA (Veľka Lomnica, 639 m npm). Spore miasteczko (przeszło 3100 stałych mieszkańców), na skrzyżowaniu drogi Kieżmark - Poprad z szosą do Wysokich Tatr. Powstała w II połowie XIII w. założona przez zasłużoną dla Spisza rodzinę Berzeviczych, która posiadała ten teren do XIX w. Osadnictwo w najbliższej okolicy istniało już w neolicie - na wzgórzu Burchbrich znaleziono ślady prehistorycznych umocnień, jedne z największych na Spiszu. Kaznodzieją protestanckim był tu m.in. Juraj Buchholtz mł., który w 1717 r. z pobliskiego wzgórza namalował pierwszą panoramę Tatr, podając nazwy przedstawionych szczytów. Dziś miejscowość znacznie podupadła, choć rozwija się w kierunku turystycznym.

Zabytki:

Kościół katolicki św. Katarzyny, późnoromański, z II połowy XIII w., w 1412 r. przebudowany w stylu gotyckim, wieża z dwoma romańskimi oknami i południowym portalem gotyckim. We wnętrzu dwa boczne późno gotyckie ołtarze z ok. 1500 r. poświęcone Pannie Marii i św. Mikołajowi z polichromowanymi rzeźbami i na skrzydłach malowanymi temperą na drewnie scenami z żywotami świętych. W zakrystii znajdują się pochodzące z początku XIV w. freski ilustrujące legendę o św. Władysławie - królu węgierskim z XI w. i jego walkach z azjatyckim władcą Kumanem, z rąk którego Władysław wyswobodził chrześcijańską księżniczkę. Jest to najstarsze na Słowacji przedstawienie tej legendy, popularnej na Spiszu i Gemerze. W kościele kamienna renesansowa chrzcielnica z XVII w.

Kościół ewangelicko-augsburski z 1785 r. Na cmentarzu ewangelickim pochowany jest polski malarz i literat Adam Ciompa (1901-35), który zginął w Tatrach.

Dwa kasztele Berzeviczych, z 1757 i 1772 r.

Zakwaterowanie: Hotel Primátor**, Tatranska 189, 05952 Velka Lomnica, Hotel Argo*, 05952 Velka Lomnica, Penzión Victor**, Stara Lesna, 05952 Velka Lomnica.

EPowrót do leksykonu
E Powrót do "Spisu treści"