Maciej Pinkwart, Północna Słowacja...

SPISKA BIAŁA (Spišská Belá, 631 m npm). Historyczna miejscowość na Górnym Spiszu, usytuowana na ważnym skrzyżowaniu dróg ze Spisza w Tatry, w rejon Magury Spiskiej i Zamagurza, a także w Pieniny. W przeszłości ważny ośrodek rzemieślniczy, obecnie ośrodek kulturalny i turystyczny, przeszło 5.700 stałych mieszkańców. Znaleziska archeologiczne już z paleolitu, epoki brązowej i żelaznej. Pierwsze wzmianki o spiskiej miejscowości Biała pochodzą z początków XIII w., w zachowanych dokumentach wspomina się o niej w 1263 r. W tym mniej więcej okresie osiedlają się w B. niemieccy koloniści. S.B. otrzymała prawa miejskie w 1271 r. i wtedy też weszła w skład Prowincji XVI Miast Spiskich. W 1412 r. S.B. stała się jednym z miast, zastawionych Polsce i pozostawała we władaniu polskich starostów spiskich do 1769 r. Od początków XVII w. miasto dysponowało prawem organizowania dwóch jarmarków rocznie. Działało wówczas prawie 20 cechów rzemieślniczych. W XVIII w. funkcjonowała tu niewielka huta.
Co najmniej od połowy XIV w. miasto S.B. było posiadaczem sporej części terenów tatrzańskich w rejonie Doliny Kieżmarskiej i w Tatrach Bielskich wraz z Jaskinią Bielską (stąd ich nazwa).

Zabytki:

Kościół katolicki św. Antoniego z lat 1263-65, pierwotnie późnoromański, przebudowany w 1720 r. w stylu barokowym, w głównym ołtarzu dwie rzeźby gotyckie (szczególnie wartościowa figura św. Mikołaja), brązowa chrzcielnica z pierwszej połowy XV w., renesansowa ława z 1502 r., polichromia autorstwa J. Hanuli. Obok dzwonnica renesansowa z 1590 r., zabudowania parafialne renesansowe z 1574 r., przebudowane w XVII w.

Kościół ewangelicki, pierwotnie barokowy z 1784 r., obecnie klasycystyczny.

Zespół renesansowych kamienic mieszczańskich, niektóre częściowo drewniane, kryte gontami.

Kasztel w Strażkach - patrz Strażki.

Muzea:

Muzeum J.M.Petzvala, 05901 Spišská Béla, ul. Petzvalova 3, czynne od poniedziałku do piątku od 800 do 1700. Oddział Muzeum Techniki w Koszycach.
Muzeum poświęcone życiu i działalności Jozefa Maximiliána Petzvala, pioniera nowoczesnej optyki fotograficznej, ulokowane w jego domu rodzinnym. Ekspozycja, udostępniona publiczności w 1968 r. pokazuje pierwszy aparat wykonujący dagerotypy, wyposażony w obiektyw Petzvala, pochodzący z 1840 r., a także urządzenia fotooptyczne od czasów Petzvala aż do współczesności. Osobna część ekspozycji poświęcona jest początkom kinematografii.
Jozef Maximilián Petzval (1807-1891), Czech z pochodzenia, urodził się w Białej Spiskiej i po studiach matematyczno-fizycznych w Peszcie i Wiedniu osiadł w stolicy Austrii i tam działał jako profesor do 1877 r. Należy do najwybitniejszych ludzi nauki w XIX-wiecznej Europie i uchodzi za twórcę podstaw teoretycznych konstrukcji pierwszych obiektywów fotograficznych, wynalazcę reguł, którymi fotooptyka rządzi się do dziś. Jego ojciec był nauczycielem w Spiskiej Białej i muzeum mieści się w dawnej szkole, w budynku o cechach renesansowych i barokowych.

Zakwaterowanie: Hotel HP**, Petzvalova 8, 05901 Spišská Béla.

EPowrót do leksykonu
E Powrót do "Spisu treści"