Dyplom Rady Rodziców POSA, przyznany mi z okazji jubileuszu 15-lecia Szkoły Artystycznej