Maciej Pinkwart, ¦cie¿ki czasu (8), Królewski tranzyt, 29 lutego 2008