Tygodnik Podhala˝ski, 5 stycznia 2012

Tutaj tekst