SanktuariumKościół parafialny pod wezwaniem Niepokalanego Serca Maryi i Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej, Krzeptówki 14

Msze św. w dni świąteczne: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 19.00

Księża Palotyni osiedli na Krzeptówkach w 1950 r. W 1957 r. przy ośrodku zakonnym wybudowano dużą willę z kaplicą pod wezwaniem Niepokalanego Serca Maryi. Dwa lata później ówczesny biskup krakowski Karol Wojtyła poświęcił na Krzeptówkach figurę Matki Bożej Fatimskiej - dar kardynała Stefana Wyszyńskiego, który figurę tę otrzymał z Portugalii. W czerwcu 1987 r. poświecono plac pod budowę nowego kościoła, stanowiącego votum wdzięczności za cud ocalenia życia Ojca Świętego w dniu 13 maja 1981 r.

Autorem projektu kościoła jest architekt Stanisław Tylka z Zakopanego. Wnętrze kościoła to zasadniczo projekt proboszcza ks. Mirosława Drozdka SAC, a wykonawcami kościoła są górale i firmy z Krakowa. W stacjach Drogi Krzyżowej i w witrażach widoczna jest postać Ojca Świętego Jana Pawła II.

W 1992 roku budowa została ukończona, a 13 maja 1992, w 75-tą rocznicę objawień fatimskich i w 11-tą rocznicę zamachu – kardynał Franciszek Macharski poświęcił kościół. 7 czerwca 1997 roku papież Jan Paweł II, w czasie pobytu w Zakopanem dokonał konsekracji kościoła i celebrował tu mszę świętą.

Kościół i Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej to wielki ośrodek pielgrzymkowy. Rocznie przybywa tutaj ponad milion pielgrzymów i turystów z Polski i zagranicy. Tutaj odbywają się często ogólnopolskie spotkania Rodziny Radia Maryja. W Parku Fatimskim za kościołem znajduje się ołtarz papieski projektu Marka Szali przeniesiony ze Stadionu Wielkiej Krokwi, przekazany Palotynom decyzją Rady Miasta Zakopanego. Przy tym ołtarzu górale złożyli hołd papieżowi. W parku znajdują się także kaplice różańcowe.

powrót do strony Zakopanego

powrót do strony głównej