Publikacje Macieja Pinkwarta

Z okazji 50-lecia śmierci Szymanowskiego Towarzystwo Muzyczne zaproponowało mi wznowienie i rozszerzenie wydania mojego Zakopiańskiego szlaku... Poprosiłem o dodanie w tytule imienia kompozytora, no i dodałem rozdział Atma po latach, opisujący powstanie Towarzystwa Muzycznego im. K.S zymanowskiego i działalność muzyczną Atmy. Nakład już mniejszy - 10.000 egz.

11,5 x 16 cm, 128 stron, okładka kartonowa w sepii, ilustracje cz.-b., Wydawnictwo PTTK "Kraj", Warszawa 1988

 

Tableau

Dalej....