Publikacje Macieja Pinkwarta

W 1992 r. ukazała się - w "Kraju" - jedna z najważniejszych moich książek, przygotowywana w zasadzie od dziesięciu lat, stanowiąca monografię tematu inspiracji tatrzańskich i podhalańskich w muzyce. Chodziło mi o pokazanie wpływu, jaki zarówno folklor muzyczny Podhala, jak i impresje tatrzańskie miały na twórczość kompozytorów zawodowych, głównie w Polsce, ale w pewnym, niestety niewielkim zakresie także i na Słowacji. W części wstępnej dołączyliśmy tu tekst Lidki, dotyczący muzyki góralskiej, którego krótka wersja ukazała się wcześniej w "serii z Szarotką". Lidka też korygowała książkę pod względem muzycznym i wspólnie ze mną kompletowała indeks utworów muzyki "tatrzańskiej". Do dziś jest to podstawowe opracowanie tego tematu - kompletnie zresztą zamilczane przez muzykologów, a niemniej - tzw. czynniki miejscowe. Być może przyczyniło się do tego opublikowanie książki w "niefachowym" wydawnictwie, a może zawiść, że nikt z "fachowców" nie podjął wcześniej takiego trudu. Swojego rodzaju zwycięstwem tej książki okazała się publikacja (nie to, żeby "fachowa"),  która ukazała się kilka lat temu w Polskim Wydawnictwie Muzycznym, gdzie autor (przemilczmy jego nazwisko!) wykonał plagiat, dosłownie przepisując kilkanaście akapitów z naszej książki i - niestety! - dodając to i owo od siebie. Obciach był nie z powodu plagiatu, tylko z powodu tego, że gdzieś tam wymienił naszą książkę, a swoich beznadziejnych błędów nie odróżnił od naszego tekstu...

Książka jest dedykowana naszym przyjaciołom, wielkim działaczom i animatorom kultury i bardzo dobrym ludziom - nieżyjącym już niestety Helenie i Wincentemu Galicom. W czasie jej pisania otrzymaliśmy półroczne stypendium Ministerstwa Kultury i Sztuki, które też subsydiowało druk książki. Nakładu nie podano, druk, zwłaszcza fotografii, jest fatalny, ale książka jest poszukiwanym białym krukiem, nowego wydania mi nie zaproponowano, zresztą za dużo by w niej trzeba by zmieniać i uzupełniać.

 

16,5 x 23,5 cm, 166 drobnym drukiem, okładka kartonowa lakierowana, zdjęcia czarno-białe (a właściwie szaro-szare) na wkładkach. Opracowane przez Lidkę rozdziały: Muzyka góralska, Taniec góralski, Instrumenty ludowe na Podhalu, "Muzyka" czyli kapela góralska, częściowo "Wykonawstwo", "Muzyka wojskowa", "Chóry" i "Kalendarium". Wydawca - Wydawnictwo PTTK "Kraj", Kraków 1992.

 Tableau

Dalej....